Yaşlı Refahı: Yaşlılar İçin Sosyal Hizmethttp://www.idefix.com/kitap/yasli-refahi-sengul-hablemitoglu/tanim.asp?sid=KBRCGRK3PR1R8X7QLBBJ


“Yaşlanma, yaşam süreci içinde insanın karşısına çıkan en şaşırtıcı gerçekliktir. İnsan, uzun yıllar boyunca karşıdan baktığı bu gerçeklik içinde kendisini görmesi ile yaşamda “bilinçli bir özne” olmayı başarabildiği ölçüde bundan mutluluk duyar. Aksi halde, yaşlanma, acı veren sahici bir dönüşüm süreci olmaktan başka işe yaramaz. Oysa yaşlanma, her zaman “yol”da olan insanın çevresi ve kendisi ile mutlu yolculuğu olmalıdır. Bu yolculukta bize eşlik edenlerin sayısı yıllar geçtikçe azalırken, uzun yılların sonunda ihtiyacımız olan yardım ve ilgi için, yalnızlığı azaltmada destek ararız. Türkiye’de bu destekle ilişkili bir istihdam yapısının geliştirilmesi henüz yeterli düzeyde olmasa da, hem toplum hem de kurumlar olarak duyulan ihtiyacın farkındayız.

Yaşlı Refahı: Yaşlılar için Sosyal Hizmet kitabında, bu farkındalık ışığında, yaşlılar için sosyal hizmet uygulamalarının, genel sosyal hizmetlerden ayrı bir uzmanlık alanı olduğunu savunuyoruz. Konunun tarihsel, politik, psiko-sosyal, psikanalitik, ekonomik ve tıbbi yönlerini Türkiye ve dünya uygulamalarıyla birlikte değerlendiriyor, güncel örnekler eşliğinde “yaşlı refahı” kavramının niteliğine dair kapsamlı bir tartışma yürütüyoruz.” 

 Prof Dr. Şengül Hablemitoğlu – Doç. Dr. Emine Özmete

Kilit Yayınları, 2011, 288 sayfa